TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - TẠO NGUỒN LAO ĐỘNG CHẤT LƯỢNG CAO

TUYỂN SINH 2023 - 2024

TIN NỔI BẬT

TIN MỚI

Khảo sát ý kiến cán bộ quản lý

Lịch tuần 08/07/2024

Lịch công tác tuần từ 08/07/2024 đến 14/07/2024
Lịch tuần 01/07/2024

Lịch công tác tuần từ 01/07/2024 đến 07/07/2024
Lịch tuần 24/06/2024

Lịch công tác tuần từ 24/06/2024 đến 30/06/2024
Khảo sát ý kiến học sinh tốt nghiệp về chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chất lượng chương trình đào tạo và tình hình việc làm năm 2024

Lịch tuần 17/06/2024

Lịch công tác tuần từ 17/06/2024 đến 23/06/2024

NHẬN XÉT CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH

Đã thêm vào giỏ hàng